معرفي شركت پخش فردوس
  شركتهاي تامين كننده كالا
  محصولات
  مراكز پخش
  مقالات
  وادمكوم
  نامه دارويي
  اخبار
  خبرنامه فردوس
  ارتباط با ما
 
فعاليت سايت را چگونه ارزيابي مي کنيد


 

فهرست تامين كنندگان
 آريا تينا ژن
 
 آكام دارو اهورا
 
 ايماژن
 
 بهبد دارو
 
 پارس بهروزان جم
 
 پاريزنوا
 
 دارودرمان کيان
 
 داروسازي کاسپين
 
 رادين بهبود آسيا
 
 شركت آرمان فارمد (ج)
 
 شركت آريو ژن ريست دارو
 
 شركت آفاشيمي
 
 شركت آنا دارو
 
 شركت اسپادانا دارو پارس
 
 شركت اطلس سرنگ
 
 شركت اكبريه
 
 شركت اميد دارو سلامت
 
 شركت ان.بي.اس كيش (ج)
 
 شركت انكودارو
 
 شركت اهران تجارت
 
 شركت اوين دارو
 
 شركت ايران دارو
 
 شركت ايران داروك
 
 شركت ايران ناژو
 
 شركت ايران هورمون
 
 شركت بازرگاني پويش دارو
 
 شركت بهار پايا
 
 شركت بهداشت كار (ج)
 
 شركت بهين پاد (ج)
 
 شركت پارسينه ديان طب
 
 شركت پلاسما گستر پارس
 
 شركت پنبه سهند
 
 شركت پوراطب (ج)
 
 شركت تامين بهبود پارس
 
 شركت تدبير كالاي جم
 
 شركت تهران شيمي
 
 شركت جهان بهبود (ج)
 
 شركت حكيمان طب
 
 شركت خاموشي
 
 شركت دارو درمان پارس
 
 شركت دارو درمان پاسارگاد
 
 شركت دارو درمان فاتح
 
 شركت داروسازي آريا
 
 شركت داروسازي آوه سينا
 
 شركت داروسازي اسوه
 
 شركت داروسازي الحاوي
 
 شركت داروسازي بهسا
 
 شركت داروسازي بهوزان
 
 شركت داروسازي جالينوس
 
 شركت داروسازي دانا
 
 شركت داروسازي رها
 
 شركت داروسازي ساپونين
 
 شركت داروسازي سها
 
 شركت داروسازي شفا
 
 شركت داروسازي كوثر
 
 شركت داروسازي لقمان(ج)
 
 شركت داروسازي مينا
 
 شركت دارويي آرام
 
 شركت داياطب
 
 شركت درمان آرا
 
 شركت درمان ياب دارو (ج)
 
 شركت راسن درمان
 
 شركت راموفارمين
 
 شركت رسول زاده
 
 شركت روزدارو
 
 شركت روناك دارو (ج)
 
 شركت زيست دارو درمان
 
 شركت سامي ساز
 
 شركت سپاكو
 
 شركت سپيدا ج
 
 شركت سجاد داروي شرق
 
 شركت سهامي دا رويي
 
 شركت سيناژن
 
 شركت شفاياب گستر
 
 شركت شناسا دارو (ج)
 
 شركت شهردارو
 
 شركت صانع طب
 
 شركت طب نوين
 
 شركت عماد درمان پارس
 
 شركت فارسان كيش
 
 شركت فارماشيمي
 
 شركت فارناك گستر
 
 شركت فرآورده هاي تزريقي ايران
 
 شركت فرآورده هاي خوارزمي
 
 شركت فرآيند نيك ايران
 
 شركت فراز آوران درمان
 
 شركت فرداي سبز
 
 شركت قائم دارو
 
 شركت كوشان فارمد
 
 شركت كيش مديفارم
 
 شركت كيميا آرا
 
 شركت كيميدارو
 
 شركت گل ياس ملك
 
 شركت گيلارانكو
 
 شركت مرهم دارو
 
 شركت مرهم رازي
 
 شركت مهر گستر
 
 شركت نشاط دارو
 
 شركت نورانديشان روزآمد
 
 شركت نيك اختر
 
 شركت هفت روز تجارت
 
 شركت واريان دارو
 
 شركت وانا دارو گستر
 
 شركت وستاژن پارس
 
 شركت ويستا تجارت پارس (ج)
 
 شرکت آدونيس (ج)
 
 شرکت اميد سلامت
 
 شرکت امين به شفا
 
 شرکت بهداشت آوران نيكان
 
 شرکت تامين سلامت
 
 شرکت تهران دارو
 
 شرکت داروسازان ماد
 
 شرکت داروسازي امين
 
 شرکت داروسازي پورسينا
 
 شرکت داروسازي حكيم
 
 شرکت داروسازي دكترعبيدي
 
 شرکت داروسازي لقمان
 
 شرکت داروسازي مداوا
 
 شرکت دارويي سها جيسا
 
 شرکت روژين دارو
 
 شرکت ساز دارو جوان
 
 شرکت عسل داروي کيش
 
 شرکت گسترش بازرگاني پارس
 
 شرکت گل دارو
 
 شرکت لوازم طبي ايران
 
 شرکت مير محمد صادقي
 
 شرکت نيما پاک طب
 
 شرکت کيش ويتامين
 
 شفا داروي پاسارگاد
 
 شفا گستر آروين
 
 صنايع غذايي زرين تابا
 
 گسترش بازرگاني دارو پخش
 
 لابراتوارهاي دنياي بهداشت
 
 متفرقه
 
 ويراليان گروه
 
 کي بي سي
 
 کيميا سلامت نيکان